Projekt Sommarmatchen 2019

Utveckling av medicinteknisk programvara

2019

Projektet avser undersökning och val av lämpliga programvaror som kan användas inom en medicinteknisk produkt.

Uppgift

Idag använder man en dator och labview för att elektronisk styra hårdvaran. Dessa vill man nu bygga i en mindre låda och i en mer produkt-likt skickt. Till det behöver vi välja lämpliga komponenter (t. ex. en minidator) samt ett fristående program och styra hårdvaran genom befintliga dll-libraries.

Studenterna ska:
- Undersöka befintliga alternativ
- Analysera för och nackdelar av olika lämpliga programvaror samt jämföra dessa mot regelverket (t ex Visual C++, Delphi, C++)
- I mån av tid, påbörja grund programmering

Krav

- Van vid programmering. Det är av fördel att vara bekant med styrning av hårdvara.
- Intresse av krav/risk analys
- Intresse eller förståelse av medicinteknik

Vad ger det studenter?

Att arbeta med en fråga som är efterfrågad i arbetsmarknaden.

Anmäl intresse

Områden

ProduktutvecklingProgrammeringKartläggning och analys