Projekt Sommarmatchen 2019

Tillämpningar av metamaterial

2019

Marknadsundersökning av metamaterial för tillämpningar inom kommunikationsteknik och radar.

Uppgift

Vi har nyligen inlämnat en patentansökan om en ny typ av metamaterial. Metamaterial är artificiella material som framställts för att uppvisa egenskaper som inte återfinns i naturen. Tills idag har olika metamaterialstrukturer i en, två och tre dimensioner studerats. Emellertid har tidigare publicerade vetenskapliga artiklar några vanliga problem, t ex en hög förlustfaktor för elektromagnetisk vågutbredning och svårighet att tillverka metamaterialstrukturer med precision vid hög frekvens. Vårt uppfunna metamaterial vid LiU Norrköping har löst dessa problem, vilket har banat vägen för innovationer, t ex inom design och tillverkning av framtida informations- och kommunikationssystem.

Vi söker flera typer av studenter i detta projekt, både för framtagning av prototyper och för marknadsföring av metamaterialet. De börjar med en litteraturstudie av metamaterial och dess möjliga tillämpning för avancerade kommunikationskomponenter och kretsar. Prototyper kommer att konstrueras och simuleras med ADS (Advanced Design System) och tillverkas i kretskortlaboratoriet vid LiU Norrköping. Mätningar kommer att göras i radiofrekvens (RF) laboratoriet vid LiU Norrköping.

Krav

Lämpliga kandidater är de studenter som har kunskap inom något som:
- elektronikdesign
- fysik
- elektroteknik
- marknadsundersökningar

Meriterande är om de kan något om RF/Mikrovåg/Antenn. Eller om de kan använda ADS för datorbaserad design och simulering. De bör också vara intresserade av marknadsföring av innovationer och besök av potentiella kunder.

Vad ger det studenter?

Genom att delta i detta projekt kommer de två studenterna att lära sig om innovationer, immateriella rättigheter (IPR) och marknadsföring av innovationer.

Anmäl intresse

Områden

ProduktutvecklingKundkontakt och marknadKartläggning och analys