Projekt Sommarmatchen 2019

Paketering av forskningsbaserat kursmaterial

2019

Vidareutveckla, konceptualisera, och paketera ett "train the trainer"-koncept inom innovationsledning.

Uppgift

Uppgiften är att ge oss stöd i att paketera lösningen ”train the trainer” inom innovationsledning (inspelade föreläsningar och handledningsmaterial) samt att inventera marknadsintresse/kundperspektiv.

Vi vill vidareutveckla ett tidigare utvecklat koncept om innovationsledning för enhetschefer i kommuner till ett koncept för att utbilda utbildare för ökad spridning och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
- redogöra för forskning om innovation, chefers arbete och ledarskap samt ledarskap för innovation inom offentlig sektor

- översätta och organisationsanpassa ett generellt utbildningskoncept om innovationsledarskap till den egna organisationens förutsättningar och behov

- planera, genomföra och utvärdera en utbildning för chefer i den egna organisationen i ledarskap för innovation med hjälp av skriftligt handledningsmaterial samt webbaserade föreläsningar

Krav

Sökt kompetens:
- kunskap om paketering av digitaliserade lösningar
- förståelse för användardesign

Meriterande:
- förståelse för kundperspektiv inom offentlig sektor/kommunala organisationer

Vad ger det studenter?

Erfarenhet av att samarbeta i utvecklingsprojekt, kontakter med potentiella arbetsgivare eller uppdragstagare. Kontakt med forskare som är intresserade av nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Anmäl intresse

Områden

Paketering och kommunikationProduktutvecklingDesign och kundupplevelse