Om Sommarmatchen

Sedan 2007 har LiU Innovation genomfört Sommarmatchen. Under fem sommarveckor bemannar LiU Innovation forskningsprojekt med drivna och engagerade studenter.

Både forskare och studenter får ansöka om att komma med, sedan matchar LiU Innovation student och projekt för bästa resultat. LiU Innovation genomför de matcher där det finns sökande som kan göra stora insatser för projektens utveckling, Studenternas lön motsvarar studielån.

Varje matchning mellan student och forskare är unik med utgångspunkten att de har kompletterande erfarenheter. Forskaren kan vara i behov av nya perspektiv eller kunskap kring bland annat hur kunder nås, prototypbygge, marknadsanalys eller grafisk design.

Antal sökande studenter till Sommarmatchen ökar stadigt och allt fler utbildningar och fakulteter vid Linköpings universitet är representerade. LiU Innovation välkomnar sökande forskare och studenter från hela universitetet och arbetar ständigt för att utveckla konceptet för att nå fler.

Sommarmatchen finansieras främst genom Vinnovas satsning VFT-1, Validering för Tillämpning, som på Linköpings universitet hanteras av LiU Innovation.

LiU Innovation

LiU Innovation är Linköpings universitetets innovationskontor som stöttar studenter, forskare och anställda i deras Idéresa, från tidig idé till produkt eller tjänst. Stödet är kostnadsfritt för dig vid LiU.

Här finns nio innovationsrådgivare som ger stöd kring bland annat företagsstart, hållbarhetsaspekter, finansierings- och patentfrågor samt har ett bra nätverk inom innovationssystemet. LiU Innovation samverkar även inom utbildning vid LiU i moment som syftar till att öka studenternas intresse för innovation och entreprenörskap.

Kontakt

Kontakta vår projektledare

Vi på LiU Innovation organiserar Sommarmatchen och stöttar forskare och studenter både inför, under och efter projektinsatserna. Kontakta oss om du har frågor.

Catharina Sandberg

Projektledare

catharina.sandberg[at]liu.se
Tel: 013-288964