Ett bra CV och personligt brev

Ett intressant personligt brev och ett tydligt CV är viktigt oavsett vilket jobb du söker. Läs mer om hur du skriver ett bra CV och personligt brev nedan.

Anmäl intresse

Ett bra CV

Olika CV:n för olika tjänster

Precis som alla arbetsannonser ser olika ut, behöver CV:n göra det. Istället för att söka olika jobb med samma CV, kan du anpassa ditt till den specifika tjänst du söker, exempelvis genom att variera innehållet eller ordningen på informationen.

Underlätta för läsaren

Ett CV ska gå snabbt att ta till sig och vara enkelt att förstå. Arbeta med design och upplägg för att underlätta så mycket som möjligt för läsaren. Ett sätt att göra sitt CV smidigt är att hålla det högst två A4-sidor långt, ett annat att ha en tydlig tidslinje.

Rubriker

Förenkla för läsaren genom att sätta tydliga rubriker för dina erfarenheter. Samla exempelvis dina studier under en rubrik, dina arbetslivserfarenheter under en annan och dina språkkunskaper under en tredje.

Fokusera på mer än din utbildning

Sällan är det utbildningen som gör att du står ut bland övriga sökande. Yrkeserfarenhet samt andra erfarenheter som du anser vara relevanta för tjänsten, som ideella engagemang eller spännande fritidsintressen är viktiga att lyfta.

Det viktigaste först

Fundera på om dina arbetslivserfarenheter, dina studier eller något annat är viktigast för tjänsten du söker. Prioritera sedan ditt CV utifrån det så läsaren möter den viktigaste informationen först.

Ett bra personligt brev

Personligt

Det är du som ska presenteras, inte en i mängden. Tänk på att personer med liknande bakgrund troligtvis finns bland de sökande. Visa vad som skiljer dig från mängden.

Spännande inledning

En slående inledning kan snabbt skapa intresse. Fundera på vilken första mening eller rubrik som skulle locka din läsare.

Varför just du

Lyft fram varför just du passar till tjänsten och vad du kan bidra med som är unikt.

Varför just den tjänsten

Var tydlig med varför du vill jobba på både arbetsplatsen och med uppgifterna. Visa vad det är som lockar dig till tjänsten och att du läst på om den ordentligt.

Ödmjukhet

Eftersom fokus i det personliga brevet hamnar på allt bra du kan är det ofta värdefullt att vara ödmjuk. Det kan du vara genom att exempelvis visa att du vill lära dig mer och gärna delar med dig av dina kunskaper.

Håll det kort

Det personliga brevet ska inte vara ditt CV i brevform utan innehålla det som inte kan stå i ett CV – och håll det gärna under en A4-sida.