Sommarmatchen – en lyckad satsning

Bakom bolaget BioReperia finns Anna Fahlgren, docent med experimentell ortopedi som forskningsområde, Lasse Jensen, lektor som forskar om tumörtillväxt och tumörspridning – och Victor Broman, i slutet av sin utbildning till civilingenjör i industriell ekonomi.

Deras historia tillsammans är kort men imponerande. Våren 2015 skickade Anna Fahlgren in en idé till Sommarmatchen som handlade om en ny metod för att testa läkemedel. Till samma sommarmatch sökte studenten Victor Broman, han fastnade för Annas projekt.

–Det som fångade mig var det högteknologiska, unika och inte minst att det i slutänden verkligen handlar om något som kan vara till stor nytta och hjälp för andra människor, berättar Victor. Innovationsrådgivaren Jonas Nilsson kunde snabbt addera en pusselbit till matchningen – forskaren Lasse Jensen som han kände till sedan tidigare. Han såg till att Anna och Lasse fick kontakt. Det visade sig snabbt att de hade många gemensamma tankegångar.

– Vi kommer bägge från Medicinska fakulteten, men från institutioner med helt olika forskningsområden. Det som förenar är våra forskningsmetoder som bägge är exempel på att man kan studera läkemedel på mer relevanta sätt än traditionella 2D-kulturer, berättar Anna.

Det handlar om att i labbmiljö efterlikna kroppens biologiska system för att spegla läkemedelseffekter – genom mekanisk belastning av benceller respektive användning av zebrafiskembryon. Kemin stämde mellan de tre och Victor ägnade veckorna till att fördjupa sina kunskaper kring affärsmodeller och annat matnyttigt som ingick i seminarier och workshops för att kunna bygga infrastrukturen till ett företag.

Efter täta samtal med varandra och med Jonas bildades bolaget redan den 1 september och sedan har det rullat på trots att bägge forskarna gör detta som en bisyssla.

– Vi har fått Vinnovamedel för att delta i mässor, arrangera kundbesök och ta fram en grafisk profil – det är viktigt att presentera sig på ett snyggt sätt. Ytterligare stöd från LiU Innovation var att delta på Venture Arena i november. Där kunde vi bygga på vårt kontaktnät, bland annat när det gäller eventuell finansiering i framtiden, säger Anna.

Lasse Jensen är imponerad av insatserna och alla hjälpsamma personer de har mött i de olika delarna av processen:

– Det är till exempel fantastiskt bra att studenter genom Sommarmatchen får jobba med riktiga projekt samtidigt som det är ett sätt att nyttiggöra forskning från LiU. Det vi håller på med är en biprodukt av vår ordinarie forskningslinje som hade stannat i byrålådan utan den här pushen, avslutar Lasse.

 

”Vi är övertygade om att matchning är  nyckeln till att bygga framgångsrika bolag.”

JONAS NILSSON Innovationsrådgivare, LiU Innovation